Grafický / reklamný polep

– auto ponúka reklamný priestor na propagáciu vašej firmy

– po rokoch je odstrániteľný z vozidla

GRAFICKÝ NÁVRH POLEPU AUTA
Správne zrealizovaný grafický návrh je  predpokladom dlhodobej spokojnosti s vyhotoveným polepom a s jeho životnosťou.  Ak máte vlastný grafický návrh, pošlite nám ho a my vám zašleme cenovú ponuku na polep auta.
Na spracovanie návrhu potrebujeme:
1. Fotografie auta,
 zachytávajúce jeho pohľad z každej strany. 
2. Popis
Spomeňte všetky detaily, ktoré chcete zviditeľniť. Stručný popis je pre nášho grafika odrazovým mostíkom pri realizácii návrhu a dôležitým krokom k vzájomnej spokojnosti.

                                                Ukážky naších realizácií grafických polepov: